Naturvårdsverket har beräknat andelen barn som bor nära grönområden utifrån statistik från SCB. I Västerbottens län har fler än nio av tio barn i länets två största tätorter grönområden inom 200 meter från hemmet.

Med grönområden runt knuten har barn större möjlighet att leka och röra sig fritt utomhus. 94 procent av barnen i Umeå och 98 av barnen i Skellefteå har grönområden inom 200 meter.

Forskning visar att barn som regelbundet vistas i naturen har bättre koncentrationsförmåga, hälsa och motorik än barn som inte gör det. SCB har undersökt hur nära barn i tätorter med mer än 30 000 invånare har till grönområden. Utifrån SCB:s grunddata har Naturvårdsverket beräknat hur stor andel av barnen som har grönområden inom 200 meter från bostaden.

– Grönområden är en central del av den urbana miljön och bidrar till välbefinnande, hälsa och renare luft. När städerna växer är det viktigt att bevara naturen för framtida generationer, säger Peder Seidegård, länsarkitekt, Länsstyrelsen Västerbotten.

Tätortsnära naturreservat

I Västerbotten finns, förutom allmän natur, flera tätortsnära naturreservat där både stora och små kan uppleva naturen. Flera av dem har gjorts tillgängliga med leder, ramper och broar för att det ska vara lätt att göra en tur med till exempel små barn eller barnvagn. Några exempel:

Umeå: Umeälvens deltaGrössjönHässningberget

Skellefteå: Innerviksfjärdarna

Lycksele: Gammplatsen

Bjurholm: Balberget

Nordmaling: StorrisbergsgrottornaÖrefjärden-Snöanskärgården

Vännäs: StarrbergetBrånsjön

Vindeln: Vindelforsarna

Norsjö: Vajsjön

Sorsele: Nalovardo

Hitta naturreservaten i vår app

I appen Västerbottens naturkarta finns alla länets naturreservat samlade. Där kan du se var reservaten ligger och var det finns vandringsleder, rastplatser och dass. Västerbottens naturkarta är gratis att ladda ner.

Förklaring av begrepp

Grönområde: Ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt tillgängligt.

Tätort: Koncentrerad bebyggelse, där avståndet mellan byggnader är max 200 meter och antalet invånare minst 200. Undersökningen berör endast tätorter med minst 30 000 invånare år 2010 (inklusive Visby), sammanlagt 37 stycken. I några län finns endast en tätort med mer än 30 000 invånare, t.ex. Luleå i Norrbottens län. Om snitt anges per län bygger det på två eller flera tätorter. I Skåne län ingår exempelvis fem tätorter.

Barn: Andel av tätortsbefolkningen 0-6 år.

Naturreservat: Den vanligaste formen för att skydda naturområden. De kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Kontakt på Länsstyrelsen:

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33
bjorn.jonsson@lansstyrelsen.se

Peder Seidegård
Länsarkitekt
010-225 45 18
peder.seidegård@lansstyrelsen.se

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Kontakt gällande statistiken och definitioner:

Stefan Svanström
utredare Statistiska Centralbyrån
08-506 945 58,
stefan.svanstrom@scb.se

Jerker Moström
utredare Statistiska Centralbyrån
08-506 940 31
jerker.mostrom@scb.se

Mer information om statistiken finns på SCB:s hemsida: www.scb.se/mi0805Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Magdalena Andersson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41