Logotyp Fotograf/Källa: Region Kronoberg

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn att växa upp i.

- Detta är ett väldigt viktigt arbete för barn, ungdomar och föräldrar i Kronoberg. Vår vilja att vi ska se resultat redan första kvartalet nästa år, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Under våren har länets tvärgrupp för barn och unga och arbetsgrupper i hälso- och sjukvård och kommuner jobbat med ett välbefinnandehjul och ett gemensamt språk. Arbetet gick snabbare än väntat.

Läs hela pressmeddelandetVart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt