Fosterdiagnostiken går framåt i hög takt. Ultraljudsenheten på Östra sjukhuset kunde nyligen fira att de numera upptäcker 100 procent av bland annat bukväggsbråck, ryggmärgsbråck och att fostret saknar hjärna – redan i fosterstadiet. Dessutom har man mer än sexdubblat antalet upptäckter av ett allvarligt hjärtfel där kropps- och lungpulsådern har bytt plats.

– Sådana missbildningar är viktiga att upptäcka tidigt. För det första ska föräldrarna ha möjlighet att fatta beslut om hur de vill gå vidare med graviditeten. För det andra är det bäst att barn som behöver kirurgi omedelbart efter förlossningen föds på en klinik som kan erbjuda den typen av kirurgi, säger Ylva Carlsson, överläkare och medicinskt ansvarig vid ultraljudsenheten på Östra sjukhuset.

En sak man tittar efter, men som länge var svår att upptäcka, är ett hjärtfel som innebär att de stora kärlen, kropps- och lungpulsådern, har bytt plats. För bara några år sedan upptäckte SU felet i 9 procent av fallen. Då valde man att utbilda alla sjukhusets ultraljudsbarnmorskor i en ny ultraljudsteknik, vilket gjorde att man nu upptäcker detta specifika hjärtfel i 60 procent av fallen.

Nu går sjukhuset vidare och erbjuder utbildning av samtliga ultraljudsbarnmorskor i VGR. Det beror bland annat på att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av bara två sjukhus i landet som opererar barnhjärtan. Därför är det viktigt att alla andra sjukhus upptäcker felet så att barnet kan födas i Göteborg och opereras direkt.

– Om man inte upptäcker det här felet i tid, så att förlossningen kan planeras till Göteborg eller Lund där dessa hjärtfel opereras, är det verkligen extremt allvarligt läge för barnen. Den här utbildningsinsatsen kommer göra att förutsättningarna för de här barnen blir väldigt mycket bättre, säger Ylva Carlsson. 

Fakta:
Tre av tusen barn föds med hjärtfel som behöver opereras inom första året efter förlossningen. I Sverige är det bara Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus i Lund som opererar barnhjärtan, och därför ska de hjärtsjuka barnen helst födas på någon av de klinikerna.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Bifogade filer

 VGR16-SU08448Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000