Idag presenterades Socialstyrelsens brukarundersökning om hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning där Socialstyrelsen tar reda på omsorgstagares uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden genom en brukarenkät.

Omsorgstagarnas nöjdhet med hemtjänst och vård- och omsorgsboende har förbättrats inom flera olika områden i båda verksamheterna. Mest utmärkande är det faktum att 95 procent av de äldre har uppgett att de är nöjda med hemtjänsten i Kalmar kommun. Det är det bästa resultatet någonsin för hemtjänstverksamheten i Kalmar kommun. Siffran kan jämföras med riksgenomsnittet som är 88 procent nöjdhet.

‒ Jag är både glad och stolt över det faktum att allt fler äldre är riktigt nöjda med våra verksamheter. Inte minst gäller det inom hemtjänsten där 95 procents nöjdhet är ett väldigt fint kvitto på att vi har en mycket god kvalitet i den vård och omsorg som omsorgstagare får i Kalmar kommun. En god personalkontinuitet är givetvis en viktig ingrediens till att vi har lyckats hålla en god kvalitet i verksamheten, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Även inom vård- och omsorgsboende har nöjdheten från omsorgstagarna ökat. När det gäller den sammantagna nöjdheten var 80 procent nöjda, vilket kan jämföras med föregående år då motsvarande resultat var 77 procent. Nöjdheten är nästan i paritet med riksgenomsnittet som är 81 procent. För tredje året i rad ökar också nöjdheten med sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende. 64 procent av omsorgstagarna uppgav att de var nöjda med de sociala aktiviteterna, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 61 procent nöjdhet.

Det är väldigt roligt att se att våra målmedvetna satsningar på socialt innehåll på vård- och omsorgsboenden uppskattas av omsorgstagare och anhöriga. Med vår senaste satsning på Kalmarlyftet, som bland annat omfattar 4,4 miljoner kronor för mer bemanning och fler sociala aktiviteter, hoppas vi på att omsorgstagarna på vård- och omsorgsboende ska bli än mer nöjda med verksamheten kommande år, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

För mer information kontakta

Mattias Ask, förvaltningschef omsorgsförvaltningen
0480-45 35 05, mattias.ask@kalmar.se

Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande
0480-45 23 08, michael.landin@kalmar.se


Kalmar är en av Sveriges mest historiskt intressanta städer belägen i en region som har framtiden för sig. Vi är en av landets yngsta universitetsstäder och rankas år efter år i den absoluta Sverigetoppen när Reseguiden listar årets sommarstäder. Vill man se världen finns regionens flygplats här med flera dagliga avgångar till Stockholm och en omfattande chartertrafik. Vi har direkttåg till Malmö/Köpenhamn och Göteborg samt många avgångar också mot Stockholm. På sommaren passerar alla som ska till och från Öland vår vackra stad. 

Med havet integrerat i staden, stora spännande byggprojekt, stränder mitt i centrum, flera stora idrottsevenemang och en fantastisk landsbygd vill över 90 procent av kommunens 70 000 invånare rekommendera vänner och bekanta att flytta hit. Välkommen du också!

 


 Kontakt


Christina Bringfors-Dahlgren

Kommunikationschef

christina.bringfors-dahlgren@kalmar.se

0480-45 00 00

0480-45 00 36

072-740 82 41