Naturvårdsverket ger drygt 20 miljoner till 16 innovationsprojekt som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Projekten som nu får stöd handlar också om biobaserat byggmaterial, system för bättre avloppsrening och hantering av vattenflöden vid sjukhus för klimatanpassning. Här finns nytänkande metoder för att säkra ekosystemtjänster med synliggörandet av värdefulla träd, ökad fosforåtervinning vid avloppsreningssystem, ökad hållbar dagvattenhantering, förbättrad luftkvalitet, minskad nedskräpning, ökad lokal energiproduktion och effektivare transporter.

Genom projektens nytänkande lösningar ska stödet om totalt 68 miljoner 2016–2019 bidra till att vi snabbare och mer effektivt når miljömålen.

– Innovationer handlar inte bara om själva tekniken. Det är också viktigt att kunna bryta tankemönster och att vara kreativ. Nytänkande i form av innovationer i stadsutveckling är en framgångsfaktor som behövs för att nå såväl nationella miljökvalitetsmål som internationella avtal och globala hållbarhetsmål, säger Müge Apaydin, handläggare på Naturvårdsverket.

Flera projekt sker i samarbete mellan forskare, företag och kommuner som tar steget från konventionella metoder till att satsa på nytänkande och användning av ny teknik i stadsplanering.

Läs mer

För ytterligare information, kontakta:

Müge Apaydin, handläggare Klimatklivsenheten, 010-698 15 90, muge.apaydin@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten, 010- 698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63