Gruppbild som workshop inom projektet Begriplig text 2018. Fotograf/Källa: Ylva Bjelle

Inte alla kan läsa och förstå viktig samhällsinformation. Det är ett demokratiskt problem.

Arvsfondsprojektet Begriplig text tar reda på vad som gör texter begripliga. Det gör vi genom att låta personer med kognitiva svårigheter komma till tals.

Besök oss om du vill veta vad våra deltagare tycker:

  • Onsdagen den 4 juli mellan 15.00 och 18.00
  • F-huset, Uppsala universitet - Campus Gotland, Skeppsbron 24, Sal F14

 

Om du lyssnar på oss blir din text begriplig!
Kl 15.00 - 16.15 –  Seminarium 

Under seminariet berättar deltagare i projektet på video om vad som är viktigt för att göra text begriplig. Vi utgår från deras inlägg när vi samtalar om begriplig information och demokrati.
Läs mer: www.begripligtext.se/seminarium-i-almedalen

Hur vet du att du skriver begripligt?
Kl 16.30 - 18.00 – Öppen workshop
Öka
din medvetenhet om vad som gör texter begripliga. Vid våra stationer får du bättre självkännedom och större förståelse för hur andra läser. Du kan bland annat testa en ögonrörelsekamera som mäter ditt läsmönster. 
Läs mer: www.begripligtext.se/oppen-workshop-i-almedalen

Bakom projektet står Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och Aspergerförbundet och FUB – Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Projektet samverkar med Myndigheten för tillgängliga medier, Institutet för språk och folkminnen (Språkrådet), Nypon och Vilja förlag, Begripsam AB, Useit AB,  Bjelle Media AB och Tobii Dynavox.

Projektet stöd av Arvsfonden

Arrangör: Begriplig text i samarbete med Dyslexiförbundet.
För information om Dyslexiförbundets övriga seminarier se www.dyslexi.org

Bild: På bilden syns deltagare på en workshop som projektet hade den 15 juni uppställda i tre rader. Foto: Ylva Bjelle


Bifogade filer

 Pressmeddelande (word)Dyslexiförbundet är ett förbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilda personens behov. Förbundet har nära 8.000 medlemmar organiserade i cirka 50 föreningar runt om i landet.


Kontakt


Helene Kindstedt

Kanslichef

helene.kindstedt@dyslexi.org

08-665 17 08

073 415 77 88

Ester Hedberg

pressansvarig

ester.hedberg@dyslexi.org

070-867 29 12

Helena Borges

Projektledare

helena.borges@dyslexi.org

0706727780

Sara Rydin

Kommunikatör

sara.rydin@dyslexi.org

+46 73 725 69 19