Nu kan behandlare av farligt avfall börja rapportera in behandlingsresultat till avfallsregistret hos Naturvårdsverket. Det som ska rapporteras är mängden avfall som efter behandling fortfarande är farligt avfall, mängden som upphört att vara farligt avfall samt mängden som inte längre är avfall alls. Uppgifter från det närmast föregående kvartalet ska rapporteras kvartalsvis senast den sista januari, april, juli och oktober.

Läs mer

Kontakt:

David Carlsson, handläggare Avfallsenheten, 010-698 14 36, David.Carlsson@Naturvardsverket.se

Dick Hedeklint, handläggare Avfallsenheten, 010-698 14 10, Dick.Hedeklint@Naturvardsverket.se

Ulrika Gunnesby, tf chef Avfallsenheten, 010-698 11 64, Ulrika.Gunnesby@Naturvardsverket.se Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63