Ja, så kan det faktiskt se ut. För var du bor påverkar dina möjligheter att få del av dina mänskliga rättigheter. Det är känt sen länge, men konstateras i rapporten ”Respekt för rättigheter?”, civilsamhällets granskning av hur Sverige efterlever Funktionsrättskonventionen. Det är också temat för ett av Funktionsrätt Sveriges seminarium på MR-dagarna 19–21 april.

Hur illa det exakt ser ut, det vet ingen. För idag saknas offentlig statistik som kan tala om det. Redan 2014 uppmanade FN Sverige att ta fram obligatoriska indikatorer för att följa upp Funktionsrättskonventionen i hela landet, men det har ännu inte skett. Sverige lever inte heller upp till krav på uppdelad statistik för personer med funktionsnedsättning i den nationella uppföljningen av Agenda 2030. När jämlikhetsdata diskuteras i Sverige finns sällan funktionsnedsättning med.

”Trots att vi vet att personer med funktionsnedsättning halkar allt längre efter med ökad risk för fattigdom, rätten till hälsa, utbildning och arbete så saknas perspektivet i de övergripande politiska besluten. FN har betonat vikten av att inkludera funktionsrätt i återuppbyggnaden efter pandemin. De har också tagit fram förslag till indikatorer för att följa upp både Funktionsrättkonventionen och målen i Agenda 2030. Vi måste börja jobba bättre tillsammans och använda verktygen”, säger Lotta Håkansson, styrelseledamot i Funktionsrätt Sverige och moderator för seminariet.

Att ingen ska lämnas utanför är också temat för Funktionsrätt Sveriges andra seminarium ”Hur kan vi bygga hållbara bostäder utifrån allas behov?” som arvsfondsprojektet ”Rätt från början” arrangerar. Hur kan vi säkerställa att rätten till bostad gäller för alla och att nya bostäder uppfyller det viktigaste löftet i FN:s Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför?

”Vi kommer att belysa problemen, men också presentera förslag som bidrar till lösningar, bland annat i form av ett processtöd för hur man kan arbeta med universell utformning av bostäder och bostadsområden. I det tas människors olikheter med i kalkylen redan från början”, kommenterar Diana Chafik, projektledare för Rätt från Början.

Läs mer om vår medverkan på MR-dagarna.


Funktionsrätt Sverige är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Våra medlemmar är 46 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 


 


Kontakt


Annica Nilsson

Intressepolitisk utredare

annica.nilsson@funktionsratt.se

08-546 404 24

076-697 80 55

Mikael Klein

Intressepolitisk chef

mikael.klein@funktionsratt.se

070-480 71 66