Fotograf/Källa: Mikael M Johansson

Kulturantropologen Mikael Kurkiala släpper en ny bok. När själen går i exil handlar om hur vi omges av ett överflöd av prylar, underhållning och distraktioner, samtidigt som de viktiga samtalen tystnar.

– Människan är religiös, inte för att hon bär på vissa trosföreställningar utan för att hennes längtan efter att bli hel är inskriven i själva hennes väsen, menar kulturantropologen Mikael Kurkiala och argumenterar för behovet av ett existentiellt språk som ger människan tillhörighet i världen.

Hans bok När själen går i exil – Modernitet, teknologi och det heliga handlar om hur religiösa traditioner ofta bär på djupa insikter om människans inre och därför får en viktig roll i den kris vi befinner oss i. Kyrkan förvaltar ett rikt arv av berättelser, riter och rum som laddats av tidigare generationers längtan, förtvivlan och glädje. Men det är en utmaning att göra detta arv tillgängligt i en tid där tempot skruvas upp och överskottet på information gör det allt svårare för oss att finna fokus och närvaro.

Vår materiella välfärd går inte ihop med existentiell hållbarhet. Vi människor omges av ett överflöd av prylar och ett larmande utbud av underhållning och distraktioner. Samtidigt tystnar samtalen, det sociala kittet krackelerar och ekosystemen hotas av kollaps.

Författaren Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi, föreläsare och forskare vid Svenska kyrkan. Här kan du läsa mer om boken.

Titel: När själen går i exil – Modernitet, teknologi och det heliga
Författare: Mikael Kurkiala
Förlag: Verbum 
Omslag: Nina Leino
Grafisk form och sättning: Aina Larsson/Sättaren
ISBN: 978-91-526-3795-1
Utgivning: 16 augusti 2019
Pris: Från 199 kr/st

Kontakta Sofie Kalodimos för ett recensionsexemplar: sofie.kalodimos@verbum.se

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler.

Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten.

Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.


Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28