Gatubelysning och annan utomhusbelysning utgör stora delar av kommuners och andra belysningsägare drift- och underhållskostnader varav energianvändningen står för den största kostnaden. Med en ny anläggning är energibesparingar upp till 80 % möjliga. Energikontor Sydost bjudit in flera av Sveriges främsta experter att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring utomhusbelysning till Kalmar den 17 mars, 8.45–16.15 på Calmar Stadshotell.

Behovet av att renovera befintliga anläggningar för utomhusbelysning är stort. Dels för att det finns stora miljöförbättringar att åstadkomma och dels för att utfasningen av bland annat kvicksilverlampor innebär att det inte kommer finnas nya lampor att ersätta trasiga med.Kommuner, privata fastighetsägare, landsting m.fl. är stora belysningsägare och med en modernisering av anläggningarna finns det mycket pengar att spara.

Att förvalta utomhusbelysning innebär på många sätt ett stort ansvar. En gatu- eller parkbelysning är viktigt för att människor ska känna sig trygga och den ska hjälpa trafikanter att upptäcka hinder och bidra till att olyckor förhindras. Detta innebär att vid en renovering är det viktigt att nyttan och målet med belysningen är klart definierat så att man får rätt ljus på rätt plats.

”Seminariet ger stöd till alla ägare till utomhusbelysning att fatta rätt beslut vid kommande renoveringar, i allt från teknikval och upphandlingsmetod till belysningens utformning och syfte ”, säger Christel Liljegren, avdelningschef vid Energikontor Sydost.

Under dagen föreläser bland annat Joakim Frank, Trafikverket, om erfarenheter med energieffektivisering av gatubelysning på Ölandsbron och Janica Wiklander, prisbelönt ljusdesigner, som berättar om hur en genomtänkt belysningsplanering skapar en attraktiv ljusmiljö och en hållbar belysningsanläggning. energikontorsydost.se/belysningsdagen

För mer information, kontakta

Christel Liljegren

0706-208 308, christel.liljegren@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56