Under Lärardagen presenterade generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten Berättarministeriets ambition de kommande tre åren. Fotograf/Källa: Karl Gabor

Under torsdagen gick Berättarministeriets Lärardag av stapeln. Konferensen arrangerades för låg- och mellanstadielärare i Berättarministeriets tre upptagningsområden på temat Storytelling som pedagogiskt verktyg. Under dagen meddelade Berättarministeriet ambitionen att utöka sitt stöd gentemot lärare genom akademiska fortbildningar i pedagogik.

 

Under torsdagsförmiddagen välkomnades ett sextiotal låg- och mellanstadielärare från Husby, Hagsätra och Södertälje med omnejd till Färgfabriken för att ta del av Lärardagen, en inspirationsdag för lärare anordnad av Berättarministeriet. Medverkade i programmet gjorde bland annat författaren Mats Wänblad och Olof Gränström från stiftelsen Gapminder. Under dagen presenterade generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten Berättarministeriets ambition de kommande tre åren. 

”Stärkta, motiverade och engagerade lärare är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhällsbygge. Ett av Berättarministeriets huvuduppdrag är att stötta lärare där vi verkar. En naturlig utveckling i det arbetet är att erbjuda lärarna akademiskt förankrade fortbildningar som möter deras specifika förutsättningar och behov”, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Generalsekreteraren berättar vidare att utbildningarna ska finnas tillgängliga för lärare i Berättarministeriets upptagningsområden och vara kostnadsfria.

”Vi är i processen att sätta samman ett forskningsråd med uppgift att ta fram en rad kursmoduler för ändamålet. Vi för en konstruktiv dialog med en rad lärosäten, forskare och finansiella samarbetspartner. Det är viktigt för oss att modulerna blir ett relevant komplement i lärarnas dagliga arbete. Vi är därför helt beroende av lärarnas tankar, synpunkter och feedback för vidareutvecklingen av arbetet”, avslutar Dilsa Demirbag-Sten.

 


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. 


Ämnen

Skola

Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14