Ilona Awrohum, 25, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet i Södertälje, tar i dag emot Försäkringsbolaget Ifs stipendium Säkerhetsnålen på 50 000 kr för sitt arbete med att inspirera barn och unga att utveckla sitt berättande. >Prisutdelare är jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

‒ Idag går en fjärdedel av Södertäljes unga ut grundskolan med ofullständiga betyg och riskerar därmed ett livslångt utanförskap, säger Ilona Awrohum som själv är uppvuxen i Södertälje. Min drivkraft är att ge alla barn en möjlighet att känna sig trygga i det skrivna ordet för att på så sätt klara skolan, skapa sig en framtid och aktivt kunna delta i samhället.

- Vi öppnade vår första skrivarverkstad i Södertälje i november 2011 säger Dilsa Demirbag-Sten, grundare och verksamhetsansvarig på Berättarministeriet som idag driver två skrivarverkstäder. Tack vare Ilona och våra medarbetares engagemang står barn och unga idag på kö för att ta del av den kostnadsfria verksamheten som bedrivs sex dagar i veckan.

– Om man vill vara med och påverka samhället på ett positivt sätt så är det viktigt att kunna uttrycka sig både i tal och i skrift. Genom sitt engagemang inspirerar Ilona Awrohum barn och ungdomar till att utveckla sitt läsande och skrivande, och därför får hon Ifs Säkerhetsnål. Med Ilona som förebild vill vi lyfta ett ämne som är viktigt för hela vår demokrati, säger Caroline Uliana, informationschef på If

För ytterligare information:
Sara Alsén, kanslichef Berättarministeriet,
sara@berattarministeriet.se
0761 100750

Om Berättarministeriet
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Fanny Siltberg

pressansvarig

fanny.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 25