Mer än 12 000 barn har deltagit i något av Berättarministeriets program. Nu kommer ännu fler att få möjlighet att delta i stiftelsens verksamhet då en tredje skrivarverkstad öppnas i abc-området. Den ligger på Hagsätra torg, i direkt anslutning till biblioteket.

– Genom en tredje skrivarverkstad kan Berättarministeriet stötta ännu fler lärare i arbetet att höja elevernas skolresultat och fler barn kan gå våra program som syftar till att stärka barnens förmågor i det skrivna ordet, säger verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.
 

– Vi är oerhört glada över att Berättarministeriet valt att öppna en ny skrivarverkstad i Hagsätra så att även elever på skolor i detta upptagningsområde får möjlighet att ta del av organisationens kreativa metoder. Detta är en viktig verksamhet som Stockholms stad verkligen vill stödja, säger Stockholms skolborgarråd, Olle Burell (S).
 

– Jag är jätteglad över att Berättarministeriet har öppnat i södra Stockholm! Det gör det möjligt för våra elever att även utanför skolan få möjlighet att utveckla sin skrivförmåga och kreativitet på ett lustfyllt sätt. Mina femteklassare är mycket förväntansfulla inför våra planerade besök i skrivarverkstaden i Hagsätra, säger Cathrine Gauffin, lärare på Snösätraskolan i Rågsved.

Invigning och öppet hus: Måndag 27 april, kl 15 – 17, Hagsätra torg 32. Tredjeklassare från Hagsätra finns då på plats tillsammans med representanter från Berättarministeriet. Allmänheten är inbjuden. Intervju- och fototillfällen finns.

Detta är Berättarministeriet:

Berättarministeriet är en ideell stiftelse som med hjälp volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Den första skrivarverkstaden öppnades år 2011 i Södertälje. År 2013 öppnades den andra, denna gång i Husby. Nu öppnas en tredje skrivarverkstad i Hagsätra.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Colette van Luik, kommunikationsansvarig på Berättarministeriet.

colette@berattarministeriet.se. Telefon: 073 - 682 31 18.

www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14