Berättarministeriets bild till pressmeddelandet "Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan hos Stiftelsen Berättarministeriet"

Nu står det klart att Berättarministeriet kommer att vara en av aktörerna som flyttar in i Världslitteraturhuset på Gamlestads torg till hösten. Avtalet med Göteborgs Stad är påskrivet och Berättarministeriet blir den sista i raden verksamheter som tar plats i knytpunkten för utbildning som växer fram i området.

Foto: Karl Gabor

Berättarministeriet, som stöttar skolor genom kostnadsfria, kreativa och pedagogiskt utformade skolprogram, öppnade sitt första utbildningscenter i Göteborg i november 2017. Målet är att fler elever ska erövra det skrivna ordet och lämna grundskolan med gymnasiebehörighet.

Nu planeras det för en flytt till Världslitteraturhuset på Gamlestadstorget, ett av de nya hus som byggs tvärs över gatan från dagens lokaler. Göteborgs Stad står för en stor del av verksamheten på torget som kommer att rymma både Gamlestadens bibliotek och den nya grundskoleförvaltningen som startar i juli i år.

Maria Wallin, strategisk ledare för Berättarministeriet i Göteborg ser fram emot flytten.

–        Tillsammans med Göteborgs Stad stärker vi vår samverkan för en god och jämlik utbildning. Gamlestadstorget som nu växer fram blir en knytpunkt för utbildning som vi är glada och hedrade över att vara en del av. Tillsammans möjliggör vi förändring!

Berättarministeriet ingår sedan ett år tillbaka i ett idéburet offentligt partnerskap, IOP, med staden och blev en naturlig aktör att involvera i utbildningssatsningen på torget.

–        Jag ser verkligen fram emot öppningen av Världslitteraturhuset. Det kommer att bli ett lyft för läsandet och kulturen i hela staden. Berättarministeriet, som redan gör en viktig insats för att stötta skolan i Angered och Östra Göteborg, blir en värdefull aktör i den nya miljön, säger Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Invigningen av Berättarministeriet planeras till hösten 2018.

För mer information kontakta:

Fanny Siltberg
Pressansvarig Berättarministeriet
073-682 31 25
fanny.s@berattarministeriet.se 

Lisa Nylén
Stadssekreterare Kommunstyrelsen
0739-102586
lisa.nylen@stadshuset.goteborg.se

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Husby, Hagsätra, Södertälje och Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet.
www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Tove Sernrot

pressansvarig

tove.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 16