Berättarministeriet, Historiska museet och Riksantikvarieämbetet samarbetar kring barns berättande I Arkeologbyrån utforskar, tolkar och berättar barn historia. Fredagen 30 november intar Arkeologbyrån entréhallen på Historiska museet, Stockholm. Den interaktiva utställningen pågår till 6 januari 2013 och är baserad på berättelser av klass fyra, Hovsjöskolan, Södertälje.

- Vi vill ge barn och unga möjlighet att på ett kreativt och lustfyllt sätt utforska, tolka och berätta sin egen historia, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig på Berättarministeriet.

I utställningen bjuds besökarna in att själva lösa ett historiskt mysterium och skapa egna berättelser i en skrivarverkstad som byggts upp i entréhallen.

Historia ger människor kunskaper, insikter och upplevelser som hjälper oss att skapa våra egna liv och livsrum. Samtidigt är vi alla med och skapar kulturarvet. Genom Arkeologbyrån blir delaktigheten i tolkningen av det förflutna större  - den skapar nyfikenhet och inspirerar till en mångfald av berättelser som stärker banden till platsen där du lever idag, säger Lars Amréus, riksantikvarie.

Om Arkeologbyrån och utställningen:

Utställningen och skrivarverkstaden finns på Historiska museet från fredag 30 november till och med söndag 6 januari. Historiska museet har öppet tisdagar till söndagar 11-17. www.historiska.se

Arkeologbyrån har utvecklats av Berättarministeriet och Riksantikvarieämbetet. Utställningen presenteras i samarbete med Historiska museet. Metoden bygger på att med spänning och kreativitet väcka nyfikenhet för det förflutna där skapandet av egna berättelser väver samman dåtid med nutid och att stärka bandet till platsen som vi lever på.

Pressbilder:

http://www.flickr.com/photos/berattarministeriet/sets/72157631681307210/

För ytterligare information kontakta:

Åsa Lovén, pressansvarig Berättarministeriet,
Tel: 0739-587 615
asa@berattarministeriet.se

Maria Jansson, pressansvarig Riksantikvarieämbetet
Tel: 0708838027
maria.jansson@raa.se

För ytterligare information om utställningen kontakta:

Susanna Zidén, Producent, lärande Historiska museet
Tel. 08-51955703.
susanna.ziden@historiska.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet är ett samverkansprojekt mellan kommun och näringsliv som driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Syftet med verksamheten som till stor del drivs av volontärer är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra de skrivna ordet och därmed ge dem en förutsättning att aktivt delta i samhällslivet.>Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14