På Stora Samhällsgalan, som arrangeras av Dagens Samhälle den 28 maj, uppmärksammas en rad initiativ som bidrar till samhällsutvecklingen och förnyar välfärden. Berättarministeriet är nominerat i kategorin Årets Samhällsentreprenör.

Att vara nominerad i kategorin Årets Samhällsentreprenör innebär att man jobbar utifrån en idé som innebär lösningen, eller en del av lösningen, på ett samhällsproblem.

– Eftersom Berättarministeriet bidrar långsiktigt till bättre studieresultat hos eleverna, uppskattar lärarna vår verksamhet. Att vara nominerad för vårt arbete är både roligt och hedersamt, avslutar Dilsa Demirbag-Sten.

Under de dryga tre år som Berättarministeriet funnits har över 12 000 barn deltagit i en eller flera av stiftelsens skolprogram och aktiviteter. Förra månaden öppnades en tredje skrivarverkstad, i Hagsätra, och fler skrivarverkstäder planeras i framtiden.

– Vi ser på oss själva just som en del av lösningen på ett samhällsproblem där alltfler barn och unga hamnar i utanförskap, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden med hög arbetslöshet. Därför väljer vi att verka i just dessa områden som för närvarande är Södertälje, Järva och Hagsätra, säger verksamhetsansvarig Dilsa Demirbag-Sten.

Detta är Berättarministeriet:

Berättarministeriet är en ideell stiftelse som med hjälp volontärer driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 och 18 år i områden med hög arbetslöshet. Den första skrivarverkstaden öppnades år 2011 i Södertälje. År 2013 öppnades den andra, denna gång i Husby. 27 april 2015 öppnades en tredje skrivarverkstad i Hagsätra.

För mer information och intervjuer, kontakta:

Colette van Luik, kommunikationsansvarig på Berättarministeriet.

colette@berattarministeriet.se. Telefon: 073 - 682 31 18.

                                                 www.berattarministeriet.se

 Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14