På bokmässan i Göteborg närvarar Berättarministeriet på inte mindre än sex olika programpunkter. Lärarnas Riksförbund, Bonnierförlagen, Svensk Biblioteksförening och Kulturrådet vill alla samarbeta med Berättarministeriet. – På årets Bok & Bibliotek vill vi särskilt rikta in oss på vad alla ideella krafter kan bidra med i skolan när de offentliga resurserna inte räcker till, säger verksamhetsansvariga Dilsa Demirbag-Sten.

Berättarministeriet är med både torsdag 24 september och fredag 25 september på Bokmässan. Våra punkter ser ut som följer:

Tors 24/9 kl 13-13.45         ”Yttrandefrihet och demokrati i skolan”. Dilsa 
                                            Demirbag-Sten är inbjuden av Lärarnas
                                            Riksförbund.
                                            Plats: Sal ej bestämd.  

Tors 24/9 kl 14-14.20         Om Berättarministeriets författarskola BM-
                                            debutant. Berättarministeriets programansvariga
                                            Reza Saleh är inbjuden av Bonnierförlagen.
                                            Plats: Bonnierförlagens Berättarscen B02:02

Tors 24/9 kl 17.17.45         ”Från stöd till glöd”. Berättarministeriets
                                            seminarium om vad alternativa krafter som tex
                                            Berättarministeriet, Läxhjälpen och Mattecentrum
                                            kan bidra med i skolan när de offentliga
                                            resurserna inte räcker till. Medverkar gör David
                                            Lega, kommunalråd i Göteborg, Anna Kern, rektor
                                            Gårdstensskolan i Göteborg, Sven Hagströmer,
                                            finansman och ledamot i Berättarministeriets
                                            styrelse, Elin Annwall Kronprinsessparets   
                                            stiftelse. Dilsa Demirbag-Sten är moderator.
                                            Plats: Sal ej bestämd.

Fred 25/9 kl 12.12.30         Om Berättarministeriets samarbete med    
                                            biblioteken. Reza Saleh är inbjuden av svensk   
                                            Bibliotekstjänst.
                                            Plats: C02:32

Fre 25/9 kl 14.30-14.50      Hur kan ideella krafter stötta lärarna med läsande och skrivande
                                            och >vad kan kommunerna göra för att underlätta för att så sker?

                                            Medverkar gör David Lega och Dilsa Demirbag-Sten.
                                            Plats: Bonnier Carlsens scen, B04:02

Fre 25/9 kl 15-15.25           Om att arbeta med barn och flera språk. Ett samtal mellan   
                                            Reza Saleh, Berättarministeriet och Arabella Koopman, från  
                                            prisbelönta Praesa i Sydafrika. Arrangör: Kulturrådet.
                                            Plats: Ung Scen, A03:22

För mer information www.berattarministeriet.se eller ring eller maila till Colette van Luik,
Kommunikationsansvarig.

Telefon: 073 682 31 18
Mail: colette@berattarministeriet.se

Fakta: 
Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga i områden med hög arbetslöshet, för närvarande i Södertälje, Järva och Hagsätra. Vi vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Amanda Olsson

amanda.o@berattarministeriet.se

073- 682 31 14