Idag medverkar den icke-vinstdrivande organisationen Berättarministeriet på ett panelsamtal på svenska ambassaden i Washington där organisationen ges som ett exempel på en ”ny lösning” inom utbildningsområdet. Framförallt är det Berättarministeriets unika samverkansmodell som uppmärksammas.

Berättarministeriet, inspirerat av den amerikanska organisationen 826, verkar som ett stöd för lärare och skola i områden med hög arbetslöshet och dåliga skolresultat. Unikt för organisationen som grundades av bl.a. författaren och debattören Dilsa Demirbag-Sten, är att verksamheten drivs och finansieras i samarbete mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn.

-          Berättarministeriets verkar för att främja den socio-ekonomiska rörligheten och att vi idag lyfts fram som en lösningsorienterad aktör tolkar jag som att vi gör nytta, säger Dilsa Demirbag-Sten, verksamhetsansvarig Berättarministeriet.

-          I dagarna har vi även fått i uppdrag av Södertälje kommun, där vi öppnade vår första skrivarverkstad, att hjälpa till att höja studieresultaten. Detta är ytterligare ett tecken på att vår unika samverkansmodell är en av lösningarna framåt.

-          Det är roligt att vi från svensk sida kan sammanföra Berättarministeriet och 826, båda exempel på nya lösningar på några av de utmaningar vi alla står inför, säger Björn Lyrvall, Sveriges ambassadör i Washington.

Berättarministeriet öppnade sin första skrivarverkstad i Södertälje 2011. Under våren 2013 öppnades en andra verkstad i Husby för samarbete med skolor från hela Järva området. Idag har Berättarministeriet tagit emot 5000 barn.

För mer information: Sara Alsén, 076-1107057, sara@berattarministeriet.se

Om Berättarministeriet

Berättarministeriet driver skrivarverkstäder för barn och unga mellan 8 – 18 år. Syftet med verksamheten är att på ett lustfyllt och kreativt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriet är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som drivs i samverkan mellan den privata, den offentliga och den ideella sektorn. www.berattarministeriet.seBerättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar för ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är idag verksamma i områden med hög arbetslöshet och våra utbildningscenter finns i Södertälje, Husby och Hagsätra i Stockholm samt Gamlestaden i Göteborg. Vi stöttar lärare i våra upptagningsområden med kostnadsfria pedagogiska program som genom kreativa metoder lockar eleverna, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Vår verksamhet bygger på en tresektoriell samverkan där resurser från det offentliga, det privata och det ideella gemensamt säkerställer Berättarministeriets långsiktiga utveckling och kvalitet.


Kontakt


Fanny Siltberg

pressansvarig

fanny.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 25