Regeringen har utsett de sex ledamöter som utgör insynsrådet vid den nya myndigheten Delegationen mot segregation. En av dem är Berättarministeriets generalsekreterare Dilsa Demirbag-Sten som bidrar med civilsamhällets perspektiv till delegationens arbete.

 

– Jag är ödmjuk inför uppdraget och ser fram emot att bidra med civilsamhällets perspektiv i delegationens arbete som är viktigt och mycket angeläget. Genom Berättarministeriet ser vi dagligen prov på den negativa effekt som segregationen haft på skolan över lång tid och jag hoppas kunna bidra med den erfarenheten i ett långsiktigt arbete för att vända trenden, säger Dilsa Demirbag-Sten.

Myndigheten Delegationen mot segregation är en nystartad myndighet som ska arbeta för att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Uppdraget ska utföras genom att skapa förutsättningar för samverkan, utveckla och främja kunskapen kring segregationens orsak och effekter, samt fördela statsbidrag till aktiviteter som syftar till att förebygga eller motverka segregation. Inger Ashing är direktör för Delegationen mot segregation och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan är ansvarig minister för myndigheten.

– Berättarministeriets uppdrag är att stötta lärarna i socioekonomiskt utsatta områden. Sedan 2011 har vi jobbat tillsammans med lärarna för att underlätta den dagliga undervisningen och på nära håll tagit del av det fantastiska arbete de utför, trots segregationens utmaningar. Jag kommer att ta med den kunskapen till insynsrådets arbete, säger Dilsa Demirbag-Sten.

 

Läs mer om hur Berättarministeriet arbetar i socioekonomiskt utsatta området på berattarministeriet.se/om-oss


 

Stiftelsen Berättarministeriet driver sedan 2011 utbildningscenter för barn och unga i områden med hög arbetslöshet. Verksamheten bedrivs i Stockholm-Husby, Stockholm-Hagsätra, och Gamlestaden i Göteborg. Berättarministeriet vill på ett kreativt och lustfyllt sätt inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet och därmed aktivt kunna delta i samhällslivet. Kontakt


Fanny Siltberg

pressansvarig

fanny.s@berattarministeriet.se

073 - 682 31 25