Beredskapslyftet är vinnare av priset "Årets samhällsaktör" i kategorin ledarskap. Ett pris som instiftats av Dagens Industri och Gullers Grupp.

Vinsten går till Beredskapslyftet ”för sitt spontana och samtidigt genomtänkta initiativ att mobilisera och omskola tillfälliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser i samband med pandemin. Mod, entreprenörskap och flexibilitet var viktiga grundpelare. Ledarskap för samhällets bästa.”.

– Jag känner mig stolt och ödmjuk för att ha kunnat bidra till en insats som skapat värde för så många. Den påtagliga drivkraften att hjälpa till från alla inblandade har varit fantastisk. Det som var avgörande för denna kraftsamlingen var att vi tre huvudaktörer hade total samsyn gällande syfte och mål och delade värderingen att det kändes viktigt att bidra med en insats som skulle leda till både patientnytta och samhällsnytta, säger Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami.

 


Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet sjukhus sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom vård vid kognitiv sjukdom-, akut, ambulans-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram. Sophiahemmet Högskola bedriver också sedan hösten 2019 forskarutbildning med möjlighet att examinera på forskarnivå.


 


Relaterade videorKontakt


Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17

Pia Hultkrantz

Kommunikationsansvarig

pia.hultkrantz@sophiahemmet.se

08-406 20 16