Kommunstyrelsen i Stockholms stad har tagit beslut om att fördela 160 miljoner av Stockholms klimatmiljard 2018-2022 till klimatanpassningsprojekt och projekt som ska minska stadens klimatpåverkan. De miljoner som nu fördelas nu går bland annat till biokolsplanteringar, värmeåtervinningsprojekt och solcellsanläggningar.

- Nu tar vi nya kliv i stadens klimatarbete och minskar vårt avtryck på klimatet samtidigt som vi anpassar vår stad för ett fortsatt förändrat klimat. I den här sökomgången ser vi ett särskilt fokus på energibesparande projekt, som byten av fler av stadens gatulampor till LED och smarta energilösningar för stadens idrottsanläggningar. Detta är steg i det stora arbetet med att bygga ett klimatsmart Stockholm, där minskad energianvändning är en viktig del, säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Klimatmiljarden är pengar som stadsdelsnämnder och facknämnder inom Stockholms stad kan söka för klimatanpassning eller klimatbesparande åtgärder inom sina verksamhetsområden. De åtgärder som har beviljats pengar ska bidra till att nå Stockholms stads klimatmål och ha högsta möjliga klimatnytta.

Exempel på några av de åtgärder som nu beviljas stöd:

  • Solcellsanläggning på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen
  • Elcyklar till hemtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör
  • Skyfallsåtgärder i Björns Trädgård på Södermalm
  • Biokolsplanteringar i Bandängens parklek i Bandhagen
  • Värmeåtervinning av avloppsvatten i Enskedehallen

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och Twitter


Kontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02