Under torsdagen meddelade Europeiska domstolen att energiföretag inom EU inte längre tillåts stämma EU-stater baserat på Energistadgefördaget (ECT) - vilket har direkt påverkan på flera pågående rättsfall gällande miljardbelopp. Jordens Vänner och nätverket Friends of the Earth Europe välkomnar beskedet.

Som del av ett domstolsbeslut i en konflikt mellan Moldavien och Komstroy Investment konstaterar EU-domstolen att ISDS-fall som använder sig av Energy Charter Treaty (ECT) inte går applicera inom EU. Det är specifikt artikel 26 i ECT, som tillåter så-kallade företagsdomstolar, som domstolen bedömer som ogiltig. 

Energifördraget är ett fördrag från 1990-talet som syftar till att skydda ekonomiska intressen hos energiinvesterare - framför allt fossilföretag. Fördraget innehåller, likt många andra internationella frihandelsavtal, klausulen ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Rent konkret ger lagklausulen företag möjlighet att stämma stater som genom exempelvis klimatåtgärder eller regler om förbättrade arbetsvillkor hotar företagens ekonomiska vinster. De senaste åren har allt fler företag använt sig av klausulen för att bland annat förhindra skärpta klimatlagar. 2012 krävde svenska Vattenfall 65 miljarder kronor i skadestånd av Tyskland efter tyska regeringens beslut att fasa ut kärnkraft. 2019 stämdes Sverige på 17 miljarder kronor av det australiensiska prospekteringsföretaget Aura Energy efter beslutet att förbjuda uranbrytning- och prospektering. I många fall räcker det med hotet om att fallet ska tas upp i domstol för att regeringar ska ändra eller dra tillbaka sina förslag, av rädsla för de stora kostnader enbart domstolsförhandlingarna skulle innebära. 

Jordens Vänner har under lång tid kämpat för att uppmärksamma klausulen ISDS och dess negativa påverkan på arbetet för både miljö, klimat och mänskliga rättigheter och krävt att Sverige drar sig ur handelsavtal där klausulen finns med.

”Under de senaste decennierna har internationella handelsöverenskommelser lett till kraftigt ökat inflytande för internationella företag. Alldeles för lite har gjorts för att förhindra det missbruk som nu breder ut sig på bekostnad av demokratiskt fattade beslut. Det rättsliga systemet är helt ur balans" säger Rebeca Borges, programhandläggare på Jordens Vänner.

Gårdagens besked från EU-domstolen är därför mycket välkommet. Paul de Clerck, samordnare för ekonomisk rättvisa hos Friends of the Earth Europe konstaterar:

“Klimatkrisen har inte råd att kompensera företag med miljardbelopp varje gång våra regeringar fattar beslut om klimatåtgärder. Det är mycket goda nyheter att EU-domstolen idag konstaterar att sådana investeringsskydd inte är förenliga med EU-lagar. Detta understryker återigen vikten av att EU och medlemsländerna lämnar klimatkatastrofen Energy Charter Treaty, som i första hand finns till för att skydda fossila intressen.”

Presskontakt: Rebeca Borges,  jurist och internationell programhandläggare på Jordens Vänner, specialiserad på frågor om landgrabbing och storföretags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, rebeca@jordensvanner.se, 0725-851320

 Jordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt