Här är utfallet i ett par av de ärenden som togs upp på tisdagens regionstyrelsesammanträde.

Tilläggsbudget 2020

Regionstyrelsen beslutade att föreslå Alliansens förslag till tilläggsbudget till regionfullmäktige den 26 februari. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lade sina röster på Socialdemokraternas eget förslag till tilläggsbudget, medan Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Vid voteringen vann Alliansens förslag med 7 röster mot 6. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet. Politikerna valde att inte debattera tilläggsbudgeten under regionstyrelsens sammanträde, utan många uttryckte istället förväntan inför ”den debatt som väntar i regionfullmäktige”.

Krigsplacering av all personal i Region Kronoberg

2015 beslutade riksdagen att landets försvarsförmåga ska stärkas. Region Kronoberg är en viktig del av totalförsvaret och därför har Region Kronobergs regionstyrelse idag beslutat att krigsplacera medarbetare.

– Det är viktigt att vi som ingår i civilsamhället också tar vårt ansvar för återuppbyggnaden av totalförsvaret och där är till exempel ett påbörjat arbete med att krigsplacera våra medarbetare en del, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M).

Utgångspunkten är att regionens personal ska tjänstgöra i sin grundanställning. Mer information om tjänsteplikt och krigsplaceringar kommer att lämnas till regionens medarbetare under året, senast vid årsskiftet ska placeringen av personalen vara genomförd.

Kontakt

Mikael Johansson (M)
Regionstyrelsens ordförande
076-720 79 96

Marie Lendahls
Pressekreterare
+46 470 58 96 70| + 46 709 84 44 22
marie.lendahls@kronoberg.se
www.regionkronoberg.se


Kontakt