På kommunfullmäktiges sammanträde idag klubbas förslaget om obligatorisk matavfallsinsamling i Stockholms stad. Beslutet gäller för verksamheter från år 2021 och för hushåll från år 2023. Idag är det cirka 25 % av stockholmarna som har matavfallsinsamling, och cirka var fjärde matkasse som bärs hem från affären slängs i soppåsen.

- Stockholmarnas matavfall kan bli biogödsel till jordbruk och biogas som kan driva bussar och bilar, och hjälper oss mot lägre klimatutsläpp. Klimatutsläppen från trafiksektorn måste minska, och vi måste fasa in förnybara drivmedel och här är biogasen en viktig pusselbit. Det är smart att använda stadens eget avfall som råvara istället för att bränna upp det, säger Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.

Ärendet om obligatorisk matavfallsinsamling tog först i avfallsnämnden under hösten 2018, och har sedan dess varit på remiss inom staden och externt.

Stockholms stad har under många år legat långt ner på listan över kommuner som samlar in matavfall. Anledningarna till detta är bland annat stadens infrastruktur, med många fastigheter som har trånga utrymmen där exempelvis majoriteten av fastigheterna i innerstaden har säckhämtning.

- Vi har stora utmaningar med att nå det nationella målet om 50 % matavfallsinsamling och vårt eget mål om 70 % matavfallsinsamling, och detta trots att vi både ändrat taxan, då vi gjort matavfallsinsamling gratis, och utökat satsningarna på kommunikation. Nu behövs nya krafttag för att öka takten, säger Katarina Luhr.

Stockholm Vatten och Avfall har idag över cirka 24 000 unika hämtställen för avfall. De restauranger och hushåll som har trånga soprum eller andra svårigheter att uppfylla kravet, kommer kunna begära dispens. Avfallssorteringsanläggningen i Högdalen beräknas vara i drift 2022, vilket kommer kunna underlätta för dem genom att ett abonnemang för automatisk matavfallssortering då kan tecknas.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stad


Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02