Nu har ett blåljusgymnasium i Timrå klubbats. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden den 26 maj.

– Det känns otroligt roligt. Det här är en stor möjlighet för blivande elever på Timrå gymnasium och främjar kompetensförsörjning av blåljuspersonal, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommun.

Uppstarten av blåljusgymnasium sker höstterminen 2022 inom ramen för Timrå gymnasiums samhällsvetenskapsprogram.

Investeringsprojektet och lokaler kopplat till blåljusgymnasiet, som är beläget i anknytning till nya lokaler för räddningstjänsten, är enligt nuvarande tidplan klart hösten 2023. Lokalerna planeras i Arenaområdet i Timrå, vilket möjliggör och främjar satsningen på ett blåljusgymnasium.

– Målsättningen är att markarbetet på platsen ska påbörjas redan under hösten och att bygget av brandstationen påbörjas under våren 2022. Nu pågår ett detaljplanarbete för området, säger Gunnar Grönberg (S), ordförande Kultur- och tekniknämnden Timrå kommun.

Gymnasieskolans behov för att starta och genomföra utbildningen består av en lektionssal för elever och lärare som finns inritat i nya brandstationens huvuddel. Behov finns även av en närliggande komplementbyggnad för genomförande av praktiska moment.

För mer information, kontakta:

Lisbeth Eklund (S), ordförande
Barn- och utbildningsnämnden Timrå kommun.
073-037 84 47 / lisbeth.eklund@timra.se

Roger Åström, biträdande förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen Timrå kommun.
073-270 54 79 / roger.astrom@timra.se

Gunnar Grönberg (S), ordförande
Kultur- och tekniknämnden Timrå kommun.
070-334 44 11 / gunnar.gronberg@timra.se

Jan Eriksson, förvaltningschef
Kultur- och teknikförvaltningen Timrå kommun.
072-526 08 41 / jan.eriksson@timra.se


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt