Naturvårdsverket överlåter möjligheten att fatta beslut om licensjakt efter varg till samtliga län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Beslutet gäller länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Uppsala samt Örebro.

När ett rovdjursförvaltningsområde har uppnått miniminivån för en art kan Naturvårdsverket överlåta beslut om licensjakt till samtliga länsstyrelser som ingår i förvaltningsområdet.

−Att länsstyrelserna själva kan besluta om licensjakt är en förutsättning för att uppnå riksdagens målsättning om en regionaliserad rovdjursförvaltning, säger Marcus Öhman, chef för Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.

Det är länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet som nu kommer att utreda om licensjakt efter varg är möjlig utifrån de förutsättningar som finns. Senast den 1 oktober ska länsstyrelserna fatta ett eventuellt beslut om licensjakt efter varg.

Hänsyn bör tas till den illegala jakten

Den senaste tiden har det från olika håll larmats om illegal jakt. Naturvårdsverkets bedömning är att den illegala jakten är en så pass omfattande faktor till vargars dödlighet att uttaget vid skydds- och licensjakt påverkas.

−Om länsstyrelserna väljer att i höst besluta om licensjakt är det viktigt att de även tar hänsyn till den illegala jakten i sina beräkningar, menar Marcus Öhman.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Öhman, chef Viltförvaltningsenheten, 010-698 11 67 marcus.ohman@naturvardsverket.se

Gunilla Ewing Skotnicka, bitr. chef Naturavdelningen, 010-698 11 54, gunilla.skotnicka@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63