Naturvårdsverket har beslutat om licensjakt på gråsäl samt skyddsjakt på knubbsäl och vikare. Nytt för i år är att nya villkor införs i tillägg till tidigare där skyddsjakt enbart fått bedrivas vid plats där fiske bedrivs och där sälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen. De nya villkoren är att skyddsjakt på vikare och knubbsäl även ska kunna bedrivas inom 200 meter från fiskodlingar, fredningsområden och utsättningsplatser för fisk.

Läs mer

Kontakt:
Ebba Henning Planck, handläggare Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 05, ebba.henning-planck@naturvardsverket.se Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63