Fler tysta godstransporter på natten, ökad samlastning, fler sjötransporter och geofencing – det är några av aktiviteterna som kommunfullmäktige beslutar om på måndagen för att Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan.

På måndagens kommunfullmäktige beslutar Stockholms stad om en ny godstrafikplan. Inriktningen är att Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan, som gör att människor snabbt och enkelt kan röra sig i hela regionen och som säkerställer en effektiv godsförsörjning.

– Jag vet att intresset är stort för till exempel samlastningsprojektet och tysta transporter på natten med elfordon. Näringslivet har mycket att vinna på fungerande transporter. Det gäller även för staden i stort, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Den största vinsten med att genomföra godstrafikplanens aktiviteter är att de bidrar till ett mer pålitligt transportsystem och attraktivare offentliga rum för alla. Listan på aktiviteter i handlingsplanen är inte uttömmande utan fler kommer att tillkomma under genomförandetiden. Syftet är att vara anpassningsbar inför en föränderlig omvärld.

– Flera av godstrafikplanens aktiviteter syftar direkt till att förbättra trafiksäkerheten. Det kan till exempel handla om att flytta leveranser till skolor till tider då eleverna inte är där, eller att ställa krav på geofencing för fordon. Andra aktiviteter kan indirekt bidra till lägre hastigheter, mindre trängsel samt en mindre bullerstörd stad, säger Daniel Helldén.

 

Aktiviteter ur godstrafikplanen:

 • Fler testprojekt med tung trafik nattetid
 • Nytt regelverk för tung trafik nattetid
 • Se över lastplatser och fordonsbegränsningar
 • Bevara kajer som är av störst vikt för godstransporter
 • Vidareutveckla samlastningsprojektet #ÄLSKADESTAD
 • Ökad användning av lätta elfordon för sista kilometern-transporter
 • Pilotprojekt med sjötransport av bergmaterial i urban miljö
 • Pilotprojekt med styckegods där lokal sjöfart ingår
 • Ökad användning av gods på järnväg till regionen
 • Handlingsplan för utveckling av geofencing
 • Bättre framkomlighet för godstrafik på in- och kringfartsleder

Handlingarna bifogas detta pressutskick samt finns här: https://edokmeetings.stockholm.se/committees/kommunfullmaktige/mote-2018-11-26

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02