Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

Åtgärder förväntas förbättra resultatet för hälso- och sjukvården med ytterligare 54 miljoner kronor under nästa år.

- Det pågår mycket arbete inom flera områden för att minska underskottet på kort och lång sikt. Men för att vi ska lyckas nå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling behöver vi genomföra ytterligare insatser, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Roland Gustbée (M).

Se hela pressmeddelandet

 Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt