Efter mer än ett års besöksförbud ska nu partner eller närstående få vistas på Sahlgrenska Universitetssjukhusets BB-avdelningar igen. "Det är ett mycket efterlängtat beslut", säger Corinne Pedroletti, tillförordnad verksamhetschef Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ordförande i samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning i VGR och Varberg.

När Sahlgrenska Universitetssjukhusets entréer stängdes för besökare i mars förra året gjorde verksamhet Obstetrik undantag för närstående som följer med på förlossning. Däremot fick endast den nyförlösta och barnet vistas i eftervården, alltså på BB. Anledningen har varit att skydda sårbara patienter, nyfödda och medarbetare från corona-smitta.

Samma regel har gällt inom alla förlossningsverksamheter i Västra Götalandsregionen och norra Halland genom dialog i samordningsrådet för kvinnosjukdomar och förlossning. Rådet har omprövat besöksrestriktionerna kontinuerligt, i en strävan efter gemensamma lösningar. Och nu när utvecklingen av pandemin tydligt går neråt och vaccinationen av allmänheten har tagit fart har samtliga verksamhetschefer för förlossningsklinikerna i VGR och Varberg valt att häva besöksförbudet inom kort.  

– Vi är jätteglada att kunna ändra detta beslut nu. Det har hela tiden varit en stark önskan från de som föder hos oss, att få ha med sin partner. Och det är så klart det naturliga även i vår organisation. Partnern eller den närstående är en naturlig och viktig del i både graviditet, förlossning och eftervård, säger Corinne Pedroletti.

Imorgon den 9 juni öppnas dörrarna för partners på BB igen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset. På förlossningen har man nu även kapacitet att testa närstående för covid-19. Den som vill följa med till BB kommer att erbjudas testning, och välkomnas in på BB om provsvaret är negativt.

Observera att beslutet endast gäller BB-avdelningarna. Sahlgrenska Universitetssjukhusets entréer är fortsatt stängda för besökare till och med 31 augusti.

 

Fakta: Förlossningen Östra

Förlossningen Östra är Nordens största förlossningsverksamhet med tre stora förlossningsavdelningar.

Här sker fler än 10 000 födslar per år.


Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000