Sedan 2007 har tävlingsbidragen till Guldägget stadigt minskat men 2011 bryts alltså den negativa trenden.

- Man kan inte önska sig en bättre start som ny Guldäggsgeneral, säger Maja Siösteen. 

Sveriges Kommunikationsbyråer kan stolt meddela att efter fyra års nedgång av Guldäggsbidrag vänder kurvan äntligen uppåt. 2011 års bidrag har ökat med drygt 100 bidrag jämfört med i fjol. 

- Det här är ett skolexempel på när insikt och arbete av fantastiska kreatörer leder till bra kommunikation. Samtidigt gör förstås en vändande konjukturskurva sitt till, säger Jessica Bjurström, vd Sveriges Kommunikationsbyråer.  

Crispin Porter + Bogusky Europe är byrån bakom årets Guldäggskampanj. Kampanjen hade som mål att öka intresset för att tävla i Guldägget, vilket de levererade genom en världsanalys som tydligt visar att en svensk reklamtävling är viktig för branschen. 

- Vi ville bevisa att den svenska reklambranschen behöver Guldägget. Nu lyckades vi uppenbarligen dessutom bevisa att kreativ reklam ger effekt, säger Gustav Martner, Executive Creative Director CP+B Europe. 

Förutom inlämningstatistik kan kansliet leverera fler gyllene siffror; Re-judging filmen har till idag visats över 8000 gånger och drygt 4000 personer har eJävat sig på eJäv.se.  

Statistik Guldäggsbidrag:
2008: 1330
2009: 1216
2010: 1045
2011: 1152

Kontaktinformation:
Maja Siösteen, affärsområdeschef event & tävlingar, Sveriges Kommunikationsbyråer, 070-215 10 32, maja@komm.se 

Om Guldägget
Syftet med Guldägget är att lyfta fram Sveriges bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. Den kreativa standarden ska höjas. Det ska inspirera och ge mod till en hel bransch. Kommunikationsskapare ska vilja anstränga sig ännu mer och näringslivet ska uppleva den avgörande betydelsen av god kommunikation. Läs mer på www.guldägget.se

Om Sveriges Kommunikationsbyråer
Sveriges Kommunikationsbyråer är en branschorganisation för alla typer av konsulter inom kommunikation, såsom reklam, PR, design, event, DM, digital, media och action marketing. Vi inspirerar och utbildar våra medlemmar för att de ska kunna göra bättre affärer, både för sina uppdragsgivare och för sig själva. Dessutom arbetar vi med opinionsbildning för att öka kännedomen om kommunikationens betydelse för näringsliv och samhälle. Läs mer påwww.komm.se
Kontakt


Linda Nilsson

vd & tävlingsansvarig

linda@komm.se

Anna Magnberg

Projektledare

anna@komm.se

Julia Urbán

Produktionsledare