För att framtidens städer ska bli hållbara att leva i behövs innovativa miljötekniker och samhällsbyggande systemlösningar. Idag beslutade Naturvårdsverket att stödja tio sådana projekt med sammanlagt 7,7 miljoner kronor.

Projekten består av förstudier och planering för en mer hållbar resursanvändning. Bland annat finns nytänkande lösningar inom energiförsörjning, transporter, klimatanpassning och effektivare vattenanvändning. I ett av de projekt som fått pengar ska en unik detaljplan tas fram för att främja hållbart resande i ett bostadsområde. De boende ska få möjlighet till en bilfri vardag genom gemensam användning av miljövänliga transportmedel. Ett annat projekt handlar om hur man kan odla grönsaker miljövänligt och resurseffektivt i staden, året om.

—Innovativa transportlösningar och hållbar livsmedelsproduktion är viktiga för att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Därför är det roligt att se projekt som har fokus på detta i stadsmiljö, säger Viktor Andréen, handläggare på Naturvårdsverket. 

Projekten som nu får stöd deltog i den tredje utlysningsomgången för stödet till stadsinnovationer, mellan 28 augusti–28 september 2017. De har valts ut bland 53 ansökningar. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om projekten som fått stöd hittills.

Om stödet till stadsinnovationer

Städerna växer i snabb takt och behovet av innovativa lösningar är stor för att stadsutvecklingen ska bli hållbar. Därför satsar regeringen 68 miljoner på stöd till förstudier och projekteringar som leder till ökad användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer. Det är en del av regeringens satsning på miljö- och klimatteknikåtgärder. Totalt 68 miljoner kronor utlyses 2016–2019 av Naturvårdsverket i samverkan med Boverket och Energimyndigheten. Nästa utlysning för stadsinnovationer är våren 2018.

 

För ytterligare information, kontakta:

Viktor Andréen, handläggare Åtgärdsstödsenheten, 010-698 11 37, viktor.andreen@naturvardsverket.se

Carl Mikael Strauss, chef Åtgärdsstödsenheten, 010-698 16 51, carlmikael.strauss@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 550 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63