Miljöpartiet föreslår att Skeppsbron behålls som bilfri även när Slussen är färdigbyggd. Detta skulle ge utrymme för uteserveringar, pop-up- parker och fiskmarknad på kajen; bra framkomlighet för bussen och breda cykelbanor. Nya siffror visar en historiskt hög ökning av cyklingen i Stockholm.

Skeppsbron är sedan ombyggnaden av Slussen inleddes avstängd för genomfartstrafik, förutom för bussar och cyklar. Biltrafiken har minskat drastiskt och allt fler väljer att gå och cykla. Skeppsbron är i dag ett vackert möte mellan den medeltida staden och skärgården. Det är en plats som Miljöpartiet vill utveckla och värna.

– Om Skeppsbron behålls som bilfri kan ytorna för gående breddas avsevärt och cykelbanor byggas för höga flöden samtidigt som bussen får en bra framkomlighet. Vi vill också öppna siktlinjerna från Gamla stan genom att dela upp tullhusen och låta vissa gränder fortsätta över Skeppsbron ned till vattnet, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Miljöpartiets förslag ger stora utrymmen för uteserveringar på kajen och utefter fasaderna, men även en fiskmarknad, sittplatser med utblickar mot Saltsjön och bibehållen sjöfart, till exempel Djurgårdsfärjorna och rundtursbåtar för turismen, säger Daniel Helldén.

Leveranstrafik och angöring till fastigheterna på Skeppsbron kommer att vara tillåten.

Nya siffror visar på ett historiskt högt snitt av antalet cyklister som åker in och ut ur city. Antalet passager med cykel över innerstadssnittet mäts varje vår i maj-juni. 2017 mätte Stockholms stad cirka 56 700 passager och i år 86 000.

2017 var en ganska regnig och kall vår medan 2016 precis som 2018 var en varm och solig vår. Ökningen mellan 2016 och 2018 är cirka 13 procent. För att jämna ut variationer som beror på vädret brukar staden jämföra femårsmedelvärdet och 2014–2018 hade Stockholm 65 800 passager med cyklande invånare. Det är en ökning med 7,6 procent jämfört med 2013–2017 (61 130 passager).

– Vi har avsevärt fler cykelpassager i år än något år tidigare, en rejäl ökning. Vi har denna mandatperiod satsat en miljard för att underlätta för cykling och nu kommer också cyklisterna. För nästa mandatperiod satsar vi totalt 1,5 miljarder på ökad framkomlighet för gång, cykel och buss, varav en miljard för cykling, säger Daniel Helldén.

Antalet cykelpassager fram till 2017: http://miljobarometern.stockholm.se/trafik/cykeltrafik/antal-cykelpassager 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02