Deltagare på Billströmska folkhögskolan som läser en bok- Fotograf/Källa: Paul Björkman

Hösten 2021 startar Billströmska Folkhögskolan på Tjörn en ny allmän kurs som heter De ungas rätt – en hållbar framtid.

Billströmska har även tidigare haft en liknande kurs, där det primära fokuset låg på globala rättvisefrågor och deltagarna spenderade en del av studietiden i Bolivia. Kursen som startar i höst har ett annat upplägg. Gunilla Forsman, lärare på De ungas rätt – en hållbar framtid, berättar:

– Vi har med oss de globala rättvisefrågorna i den nya kursen, men skolans starka engagemang för miljö- och klimatfrågor gör att vi vill ha ett starkare fokus på just klimat och omställning. Då är Spanien ett intressant resmål. Dit kan vi dessutom åka med tåg – det känns viktigt att visa att man kan avstå flygresor och resa hållbart.

Med anledning av den planerade resan kommer studier i det spanska språket att utgöra en viktig del av kursen:

– Vi tycker att det är en stor bonus att kunna ägna tid åt att bli bra på ett annat språk och att dessutom få praktisera det på plats under en folkhögskolekurs, säger Gunilla Forsman.

Möjlighet att läsa in högskolebehörighet

Deltagare som genomfört kursen kommer även att ha fått kunskaper motsvarande gymnasiekurser i ett antal olika ämnen, som behövs för att söka in på högskolan.

–  Upplägget passar för den som vill läsa in de sista behörigheterna till högskolan med färre ämnen och mindre stress än i gymnasiet. Men även den som avslutat sina gymnasiestudier får nya lärdomar. Det viktigaste är att man har ett intresse för globala hållbarhetsfrågor och spanska, säger Gunilla Forsman.

Information

För ytterligare information se hemsidan: https://www.billstromska.fhsk.se/kurser/de-ungas-ratt/
eller kontakta oss via telefon 0304-676570 eller e-post till billstromska.folkhogskolan@vgregion.se

Om Billströmska folkhögskolan
Billströmska folkhögskolan ligger mitt på ön Tjörn i södra Bohuslän, 6 mil norr om Göteborg och har ett internat med 96 enkelrum fördelade på 5 elevhem. Huvudman är Västra Götalandsregionen, som också förvaltar fem andra folkhögskolor.


Västra Götalandsregionen, som är Sveriges största folkhögskolehuvudman, förvaltar sex folkhögskolor, Billströmska, Dalsland, Fristad, Grebbestad, Göteborg och Vara. Vi bedriver utbildning och folkbildning genom att deltagare kan läsa allmän kurs för att få behörigheter till högre studier eller profilkurs där de kan fördjupa sig i ett specialområde. På flertalet av våra skolor driver vi också olika projekt för bland annat människor som står utanför arbetsmarknaden.

Vi vill skapa möjligheter för individen, och för samhället, genom att arbeta för trygghet, delaktighet och framtidstro. Många säger att deras år på folkhögskolan var deras bästa år i livet. Folkhögskolorna gör skillnad och gör så att människor hittar sin framtid.Kontakt


Anders Ahlström

Förvaltningschef

anders.ahlstrom@vgregion.se

076-775 48 40