Fotograf/Källa: Stefan Nilsson

Det blir allt svårare att få beviljat medel från de stödsystem för personer med funktionsnedsättning som Försäkringskassan administrerar. Det visar Socialförsäkringen i siffror, myndighetens egen sammanställning för fjolåret.

När det gäller antalet som har statlig personlig assistans är det nu nere på 2006 års nivåer. Ungefär 14 500 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan vid 2018 års slut, jämfört med nästan 16 200 år 2014.

– Effekten av regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan inför 2016 lever vidare, säger Maria Persdotter, förbundsordförande i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar.

– Det är en katastrof som utspelar sig varje dag i många familjer där det finns barn med omfattande funktionsnedsättningar och där stödet uteblir. Vi ser nu hur allt fler föräldrar överväger att placera sitt barn på ett boende, helt enkelt för att krafterna tagit slut.

Vad gäller bilstöd, alltså de pengar man kan ansöka om för att t ex kunna anpassa bilen så att den går att köra för en person med funktionsnedsättning eller för att ett barn med funktionsnedsättning ska kunna åka med, är utvecklingen ännu värre. Där har det utbetalade beloppet rasat från drygt 354 miljoner kronor år 2013 till under 94 miljoner i fjol.

Källa: Försäkringskassan

– Föräldrar som behöver en specialanpassad bilbarnstol till sitt barn kan inte längre få bidrag till en sådan utan måste bekosta den själva, en dryg utgift på runt 40 000 kronor. Det har alla inte råd med och då får barnet antingen åka på ett osäkert sätt eller så får bilen stå. För många familjer med barn med funktionsnedsättning är egen bil det enda färdsätt som fungerar. Det här låser in familjerna ytterligare och ofriheten ökar, säger Maria Persdotter.

Till rapporten Socialförsäkringen i siffror 2019Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU företräder familjer som har barn och unga med olika typer av rörelsehinder, bland annat cerebral pares (cp), ryggmärgsbråck, och muskelsjukdomar. RBU arbetar för att förändra attityderna i samhället och skapa bättre förutsättningar för barn med funktionsnedsättning.


Kontakt


Maria Persdotter

Förbundsordförande

maria.persdotter@rbu.se

072-250 88 31

Daniella Ås

Kommunikatör

daniella.as@rbu.se

070-934 91 78

Nawfal Naji

Förbundsjurist

nawfal.naji@rbu.se

076-947 75 76