Fredag 25 november är det dags för Bioenergidagen, ett årligt arrangemang mellan Bioenergigruppen och Linnéuniversitetet, under vilket aktuella bioenergifrågor diskuteras. I år ligger fokus på att belysa konkurrensen på värmemarknaden, samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

samt aktuell forskning inom förbränning och förgasning.

Kl 09.00, 25 november inleds Bioenergidagen i sal Linné på Linnéuniversitetet i Växjö. Deltagarna kommer att få lyssna på olika föreläsningar bland annat om aktuell forskning inom bioenergi, förbränning, förgasning, värmemarknadens konkurrens och skogens miljönytta. Medlemsföretagen i Bioenergigruppen kommer också att presentera sig själva och de projekt som de arbetar med.

”Bioenergin står för en mycket stor andel av bränsletillförseln i regionen och potential finns att öka den ytterligare, en verklig satsning på regional utveckling.” säger Göran Gustavsson, projektledare på Energikontor Sydost och vd för Bioenergigruppen.

Tid: 09.00 – 15.30

Plats: Sal Linné, Hus H, Universitetsplatsen 1, Växjö.

För mer information, kontakta

Göran Gustavsson

0709-21 60 54, goran.gustavsson@energikontorsydost.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56