Bild: Svenska Bio HB, Exteriör Biograf Saga i Mariestad

Idag fick sex nya biografer sammanlagt drygt 400 000 kr för att utveckla nya visningsformer. Stödet är en del av kulturnämndens långsiktiga satsning på biografen som mötesplats. Seniorbio och lokala filmfestivaler är populära inriktningar i höstens projekt.

Folkets Bio i Angered får stöd för att utveckla sin redan breda verksamhet med filmvisningar från hela världen för allt ifrån dagisbarn till seniorer. Biografägarna, som ofta samarbetar med olika föreningar, vill med hjälp av stödet öka antal visningar och ytterligare bredda utbudet. Skövde, Partille och Vänersborg vill starta filmvisningar på dagtid för framförallt seniorer. Visningsformen, som har varit efterfrågad på flera av orterna, kommer att utvecklas i samarbete med bland annat pensionärsföreningar.

Filmfestivalen i Skara växer och Mariestad satsar på en ny
Filmfestivalen i Skara fyller tio år och vill i samband med jubileet utvecklas till ett större arrangemang. Fler dagar och nya aktiviteter ska inrymmas i evenemanget som har blivit en populär, årlig hösthändelse på biograferna Grand och Kontrast. I Mariestad, som har en välbesökt biograf vill ägarna starta en ny filmfestival i februari nästa år. Syftet är att locka nya besökare och få upp fler ögon för den överlägsna filmupplevelse som biografen erbjuder. 

Satsning på digitalisering 2011
Kulturnämnden biografsatsning, som startade med stöd för utveckling av biografen som mötesplats utökades i år med ett stöd för digitalisering. Tillsammans med regionutvecklingsnämnden avsätter kulturnämnden sammanlagt två miljoner under 2011. Redan i den första beslutsomgången var intresset stort och fjorton kommuner fick stöd. Fler beräknas kunna får del av medlen under hösten.

Fakta biografstöd:
Kulturnämndens biografstöd på 1,5 miljoner kr per år är tänkt att främja nya visningsformer och kringaktiviteter kring film. Ansökan kan göras fyra gånger om året av både kommuner och enskilda biografägare. Beslut om vem som får del av stödet fattas av kulturnämnden efter förslag från Västra Götalandsregionens filmkonsulenter.

Handlingarna inför beslutet och fullständiga underlag för ansökningarna finns att ladda ner som pdf via reurslänken till höger.  Beslutet om biografstöden fattades på kulturnämndens sammanträde 15 september. Snabbprotokoll med information om samtliga ärenden finns som pdf dokument i relaterat material.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se