Omslag Lita, lyssna, leva Fotograf/Källa: Omslag: Ulrica Robsarve

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012. Egentligen svarade han aldrig på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald. Det berättar han mer om i denna bok. Författaren delar där tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

”Den 31 oktober 2017, på dagen 500 år efter att Martin Luthers 95 teser offentliggjordes, spikades 4 teser upp i Skara domkyrka; teser som är tänkta att vara en fortsättning på och en fördjupning av de tidigare påståendena om att vi behöver komma ut som kyrka, stå upp som kyrka och gå ut som kyrka. De fyra teserna som spikades upp lyder: ”Gud är inte religiös, Gud är generös, Lita till Fadern! Lyssna till Jesus! Leva med Anden!”

                                                                                                                                   Ur boken

Kring ovan teser kretsar boken Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen.

-Jag skulle önska att den här boken fick bli just en samtalsbok, som ger nya perspektiv till fördjupning i den relation som bär när allt annat sviker och bedrar, säger biskop Åke om boken.

Vad innebär det att vandra i Jesu fotspår och våga lita till, lyssna till och leva Guds tilltal i våra egna liv – också i sammanhang där vi inte trodde Gud var? Vad händer när vi välkomnar osäkerheten och vågar släppa kontrollen om det färdigformulerade och begränsande?

Åke Bonniers herdabrev Resan (Verbum 2014) avslutades med en önskan om att läsaren skulle fortsätta sin resa, både enskilt och i kyrkans gemenskap. Den här boken är skriven längs vägen, där författaren delar olika tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och vår tid.

Åke Bonnier är präst i Svenska kyrkan och biskop i Skara stift sedan 2012 och e.o. hovpredikant. Av påven Benediktus XVI har han utnämnts till kommendör av Gregorius den stores orden (hedersutnämning för ekumeniska insatser).

 

”Livet är inte statiskt. Ljuset bryter in. I det ljuset anar jag också min djupaste kallelse i kärlekens relation till Gud, mina medmänniskor också dem jag ogillar, till mig själv och till skapelsen i dess heliga helhet.”

 

Produktinformation

Titel: Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen

Författare: Åke Bonnier

Förlag: Verbum AB

Omslag: Ulrica Robsarve

Omslagfoto: Magnus Aronson

Grafisk form: Aina Larsson/Sättaren

ISBN: 978-91-526-3802-6

Pris: Från 200 kr/st

 

 

 

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28