Omslag En kyrka värd namnet Fotograf/Källa: Omslag Anna Larsson Design

I nya boken En kyrka värd namnet tecknar biskop Fredrik Modéus fram vad som måste känneteckna Svenska kyrkan, i en tid som präglas av oro i världen, en sämre kunskap om kristen tro – men också en spirande nyfikenhet på religion och ett stort förtroende för kyrkan, om än på lite distans.

–Jag vill fästa uppmärksamheten på ett antal frågor som är viktiga för människor i vår tid, inte bara dagsaktuella frågor utan sådant som på djupet berör vad vi som människor behöver för att orka leva och reda ut våra liv på ett bra sätt. Jag tror att kyrkan är livsviktig och har mycket mer att ge till vår tid än vad många kanske tänker, säger biskop Fredrik Modéus. 

I boken växer det fram en bild av en kyrka som är öppen mot Guds värld, bidrar till ett mer hållbart liv för alla, försvarar varje människas rätt att tro utan att låsa in Gud i orden och modigt visar vägen mot framtiden. Fram växer bilden av en kyrka värd namnet. 

Bokens titel dök upp i ett samtal med hustrun. De båda befann sig i sommarstugan, det var söndag morgon och biskopen hade bara ett par shorts och en t-shirt med sig. 
–Inte kan jag visa mig i kyrkan i detta, sa jag. Min fru svarade då att i en kyrka värd namnet spelar det väl ingen roll vem man är eller hur man ser ut? Nog är väl alla välkomna? Där och då bestämde jag mig för vad boken skulle heta, berättar biskopen. 

Biskopens bok är ett herdabrev, en bok som en biskop skriver till sitt stift. Det är en gammal kyrklig tradition. Varje kapitel i boken avslutas med några samtalsfrågor så boken passar utmärkt för en samtalsgrupp eller för egen reflektion. 

Fredrik Modéus är biskop i Växjö stift och en flitigt anlitad föreläsare i de nordiska länderna kring ämnen som ledarskap, församlingsbygge och gudstjänstutveckling. 

Produktinformation 
Titel: En kyrka värd namnet 
Författare: Fredrik Modéus 
Förlag: Verbum AB
Omslag: Anna Larsson Design 
Omslagsillustration: Aina von Segebaden 
ISBN: 978-91-526-3871-2
Pris från: 205 kr/st 
Utgiven

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.
Kontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28