Bildkollage

Linköpings stifts biskop, Martin Modéus, skriver i sin bok "Finna bönen som redan finns" om hur vi kan förhålla oss till bönen. Vilka förväntningar kan vi ha på bönen?

Vad är bön för något? Borde det inte vara ett kravlöst samtal? Är det möjligt att dela ”hjärtats samtal” med varandra eller handlar det om en relation mellan människa och Gud?

Biskop Martin Modéus skriver i sin nya bok Finna bönen som redan finns om hur vi kan förhålla oss till bönen. Boken är för oss som inte orkar be. Oss som inte hinner be. Och för oss som ber, utan att vi vet om det. Bönen är medfödd, inget vi behöver anstränga oss för att uppfinna eller hitta på. Den finns redan. Den här boken hjälper oss att finna den.

“Bönen ger rum för glädje, befrielse, äkthet och nåd. Äktheten kan väcka smärta, men det finns ingen annan väg till nåden och befrielsen. Och det är där den sanna glädjen bor.” skriver Martin Modéus.

Grundperspektivet i Finna bönen som redan finns har med hopp att göra, på många olika sätt. Bönen behöver inte uppfinnas, eftersom den redan finns i oss. Bokens kanske viktigaste ärende är att hjälpa oss att få syn på detta och att hjälpa oss att leva i det.

Titel: Finna bönen som redan finns
Författare: Martin Modéus
Förlag: Verbum 
Omslag: Anna Larsson
Sättning: Aina Larsson
ISBN: 978-91-526-3817-0

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28