Fotograf/Källa: Marcus Gustafsson

Philip de Croy är religionsvetare och Sveriges enda thanatolog, expert på döden. Nu kommer hans debutbok Boken för dig som en dag ska dö.

– I och med pandemin har döden för en tid kommit människor närmre, också här där de flesta av oss slipper krig och svält. Men med döden kommer alla frågorna, alla känslorna och allt praktiskt. Förhoppningsvis kan den här boken vara ett sammanfattning och ett stöd i både tankar, samtal och beslut, säger Philip de Croy.

De flesta böcker har en början. Boken för dig som en dag ska dö är annorlunda eftersom den börjar med, fortsätter och avrundas med döden. Inte för att det är roligt utan för att det behövs. För trots att döden går hand i hand med livet självt håller vi den gärna på replängds avstånd. I Sverige har döden professionaliserats, många har aldrig sett någon avliden och när vi ställs inför döden lämnas vi ofta ensamma. Men även om vi lever på en plats långt från krig och hungerkatastrofer finns döden här och den kommer med många frågor. Boken för dig som en dag ska dö försöker besvara dessa och söka efter ett vi inför den död som vi kan flytta fram men inte springa ifrån. 

Boken är till för dig som måste planera din egen begravning och till dig som hjälper en anhörig. Den är till dig som funderar över vad som händer med kroppen när vi dör och för dig som vill förstå dödens historia i Sverige. Den är till för förklara dödens riter och symboler i olika religioner och traditioner och den är till dig som måste brottas med dödens juridik och känslor. Men den ger också handfasta att göra-listor efter dödsfall och inför begravningar. Här förklaras olika platser för den sista vilan och här varvas fakta med reflektioner kring hur vi kan stötta varandra i sorg, våga ta hjälp när det brister och hur man kan gå vidare. Det är en bok för alla oss som en dag ska dö. 

– Jag hoppas att den här boken kan vara lika mycket till stöd för den som på olika sätt befinner sig i dödens närhet som en bok att slå i när man behöver välja kläder till begravning eller bara vill veta något om dödens historia, platser, symboler och ritualer, säger Philip.

Titel: Boken för dig som en dag ska dö
Författare: Philip de Croy
Förlag: Verbum 
Omslag: Håkan Liljemärker
Inlaga: Anitha Dahlberg
ISBN: 978-91-526-3822-4 
Utgivning: 11 september 2020

För pressfrågor, kontakta Verbums samarbetspartner Emma Ahreborg på Gul PR:
073-527 13 64 eller emma@gulpr.se

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.

Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Projektledare Frälsarkransen

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28