Svartgrundet av Kent Wisti

Prästen Kent Wisti är känd för sina satirteckningar i DN och för sin erotiska konst. Nu kommer hans bok Svartgrundet ut. Den är poetiskt skriven - om ensamhet, längtan och igenkänning.

"Vi befinner oss alla på platser i tillvaron där det bara är fattiggubben som känner igen oss. Platser där vi viker undan blicken i skam, där människor ser bort, och där vi inte ens känner igen oss själva." skriver Kent Wisti i nya boken Svartgrundet, som utgår från just Svartgrundet, vid Jakobstad i Finland. 

I Svartgrundet reser Kent Wisti tillbaka till sina morföräldrars Finland. Genom mötet med de österbottniska fattiggubbarna – stora träskulpturer utanför kyrkor som använts för att samla in pengar till behövande – gör han en personligt hållen meditation över det som har gått sönder i oss. Om spänningsfältet mellan våra förväntningar och vilka vi egentligen är. Om vår tids längtan efter det genuina och vår rädsla för detsamma. Och om vikten av att inse att vi är otillräckliga, men inte otillhöriga.

–Svartgrundet är en motbild till en rådande människosyn om att var människa kan vara tillräcklig i sig själv. Den väjer inte för allas vår ofrånkomliga trasighet som människor. Det paradoxala är att det öppnar för kärlek, säger Kent om sin nya bok.

Till vardags jobbar Kent Wisti som stiftsadjunkt för mission i Svenska kyrkan och Lunds stift. 

–Boken är missionerande på det sättet att den är spretig och flyktig- i rörelse. Den gör inga egna anspråk utan söker en relation med läsaren. Det som är botten i mig är botten i andra.

Svartgrundet (Verbum) är en fristående uppföljare till De tillhöriga, som gavs ut på Libris bokförlag 2018.

Titel: Svartgrundet
Författare: Kent Wisti
Förlag: Verbum 
Omslag: Kristina Strand Larsson och Kent Wisti
Inlaga: Aina Larsson/Sättaren
ISBN: 978-91-526-3800-2

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Relaterade bilderKontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28