Det senaste millenniet har inneburit revolutionerande utveckling.

Mitt i detta står kyrkorna. Somliga enkla, andra majestätiska. Några i djup granskog, andra på klippor. De utgör ett kulturarv som tillhör var och en av oss. Att bruka, vårda, lära av, utveckla, omskapa och fördjupa. Därefter lämna vidare.

Boken Tusen år till ger ett smakprov på detta spännande kulturarv, format av hantverkare, konstnärer, arkitekter och teologer.
Olika röster berättar med en personlig ton om kyrkorna som levande platser och rum. Rum för möten med Gud, med varandra och med oss själva. I alla kyrkor finns det uttryck för tro, konst, hantverk, samhälle och hela tankevärldar, från olika kulturer och tider. Det kyrkliga kulturarvet är en levande skattkammare att stiga in i, förundras över och beröras av. I tusen år till.

Torsdagen den 22 maj släpps Verbums bok Tusen år till – glimtar från kulturarvet i Svenska kyrkan.

Det kyrkliga kulturarvet i Sverige tillhör alla och Svenska kyrkan arbetar för att göra detta arv tillgängligt och angeläget för fler. Ju mer vi förstår av den kristna traditionens motiv och symboler, desto rikare och mer begripligt blir arvet.
Ett arv som brukas och utvecklas i samspel med oss människor varje dag, året runt.

Bokens femton författare medverkar, alla med sin egen ingång till kyrkorna och kulturarvet. Deras personliga ton, egna erfarenheter och uppfattningar lämnar avtryck i texterna. Ärkebiskop Anders Wejryd har skrivit förordet och bland författarna märks Erika Hedenström, Eva Grönwall, Elisabeth Hjorth, Martin Lind, Mikael Mogren, Lotta Person, Ragna Tamsen med flera.

Press är välkommen att delta vid bokreleasenTid: Torsdag 22 maj kl 16.30 - 17.30
Plats: Helga Trefaldighets kyrka, intill domkyrkan i Uppsala
O.S.A. gärna till lotta.person@svenskakyrkan.se

Beställ boken här: 

För mer information kontakta
kommunikatör Magdalena Olsson
magdalena.olsson@verbum.se
08 – 743 65 05
Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28