Fotograf/Källa: Susanne Wadell

Nu tar Timrå kommun nästa steg i det långsiktiga arbetet med föräldrastöd och satsar på en bokpåse som ska ge konkreta tips och verktyg i vardagen för att dels stärka, dels bibehålla föräldrars goda relation med sina barn. – Bokpåsen innehåller fyra olika böcker med kunskap och tips kring hur man kan skapa goda föräldra-barn relationer. Bokpåseprojektet är en föräldrastärkande aktivitet som det lokala nätverket för föräldrastöd i Timrå har planerat, säger Susanne Wadell, projektsamordnare.

Nätverket för föräldrastöd

Nätverket består av representanter från kommunen, Söråkers Folkets hus, Timrå församling, Bilda och BVC/ MVC. Nätverket har under flera år arbetat tillsammans. Bland annat med att arrangera After Work. Nu senast föreläste Sofia Mirjamsdotter på aktivitetshuset Pangea.

Tidigare erfarenheter av bokpåsar

Det finns sedan tidigare ett inarbetat system och samarbete mellan förskolorna och biblioteken i Timrå gällande bokpåsar. Projektet är en vidareutveckling av det samarbetet.

– Jag tycker bokpåseprojektet är mycket intressant och spännande. Vi har för avsikt att utveckla och testa nya aktiviteter och jag ser redan nu framemot utvärderingen, säger Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet och hälsa.

Påsar på alla förskolor i kommunen

Från och med veckorna 7 och 8 kommer bokpåsarna finnas på alla förskolor i Timrå, en påse per avdelning som föräldrar kan låna med sig hem. Projektet kommer att följas upp och utvärderas i augusti 2016.   

Projektet är en samfinansiering mellan Timrå kommun, folkhälsocentrum Landstinget och Timrå biblioteken.

Mer information:

Britt-Louise Nyholm, samordnare för trygghet och hälsa, telefonnummer: 060-16 31 28, mobiltelefon: 070-533 26 01Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt