I boken beskrivs en teologisk resa från Stockholm till Skara - en personlig livsresa med många hållplatser.

 Följ med på en resa med biskop Åke Bonnier. Detta herdabrev är ett personligt delande. Levande och ärligt inbjuder han läsaren att ta del av sin livsresas olika hållplatser och det som format hans andlighet. Författarens önskan är att boken ska kunna inspirera till samtal och reflektioner om tro och liv.  

Bokens första del skildrar uppväxten i en sekulariserad och judisk familj, en familj där toleransen sattes högt och där kulturen spelade en viktig roll. 

I den andra delen av boken lyfter Åke Bonnier olika teologiska perspektiv och reflekterar kring vad som är centrum i kristen tro. Författarens stora intresse för konst kommer till uttryck genom ett stort urval av bilder men också genom reflektioner kring konst och teologi. Modern konst kan vara en andlig mötesplats och ett tilltal menar författaren. Men bara om man är beredd att lyssna, att ta av sig sina skor och släppa sina förutfattade meningar. Vi måste våga brottas med konstverk och likt Jakob säga till dem att vi inte släpper dem förrän de välsignar oss med nya tankar och tilltal, menar författaren. 

I den tredje avslutande delen reflekterar Åke Bonnier över Skara stift och om kyrkans grundläggande uppgift. Hur förvaltar vi tillsammans kyrkans uppdrag i 1000 år till? 

Fakta om boken: 
Titel: Resan - ett herdabrev
Omslag och grafisk form: Håkan Liljemärker
ISBN: 978-91- 526-3593-3
Utgivning: tisdag den 10 juni 2014 
Webbris: 165 krBeställ Resan - ett herdabrev redan idag!


Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28