Traditioner ända från urkyrkans tid flätas samman med reflektioner kring hur det kan vara att leva som kristen idag.

 29 skribenter delar med sig av en betraktelse för varje dag under året. Skribenterna är en blandning av bloggare, studenter, präster, pastorer, musiker och politiker förankrade i Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. 

För den som läser boken i sin helhet blir året till en andlig resa - en berättelsen om Jesus. De 29 skribenterna reflekterar över allt från vardagligheter till livets djupaste frågor.

Tankestund följer kyrkans kalender, där varje dag på året innehåller en betraktelse som utgår från ett bibelcitat hämtat från kyrkoårets texter.

Fakta om boken: 
Titel: Tankestund
ISBN: 978-91-526-3589-6
Utgivning: 20 augusti 2014
Målgrupp: Unga vuxna och ungdomar
Webbpris: 249 kronor

Köp boken på verbum.seLedande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28