Den 6-8 februari anordnar Svenska kyrkan Teologifestivalen i Uppsala.

 Festivalen är en mötesplats för alla som på något sätt är intresserade av det teologiska samtalet. Under festivalen har vi på Verbum bokreleaser för tre teologiska böcker av författarna Cristina Grenholm, Mitri Raheb och J. Peter Södergård. De kommer finnas på plats i Universitetshuset på fredagen från klockan 18:00 för att presentera sina nya böcker.

Vår tro som min

Författare: Cristina Grenholm
ISBN: 978-91-526-3436-3
Utgivning: 6 februari 2015, Verbum
Webbpris: 149 kronor

”Låt oss stämma in i kyrkans bekännelse”, säger prästen när trosbekännelsen ska läsas i gudstjänsten. Vad innebär det att stämma in? Kan jag läsa med även i de ord jag är obekväm med?

Vår tro som min tar läsaren genom den apostoliska trosbekännelsen, som varit en samlingspunkt för kristna över hela världen i snart tvåtusen år. Den börjar med skapelsen och slutar med himlen. Författaren Cristina Grenholm låter bibeltexter och psalmer, traditioner och teologer, kyrkans tro och den egna mötas i resonemang som inbjuder till tankar och samtal.

Tro under ockupation

Författare: Mitri Raheb
ISBN: 978-91-526-3455-4
Utgivning: 6 februari 2015, Verbum
Webbpris: 309 kronor

"Min generation kan vara den sista i Palestina som brottas med bibelordet och dess betydelse i den ursprungliga miljön."

Tro under ockupation är Mitri Rahebs bok om hur bibelläsning och bibeltolkning kan ge hopp i ett ockuperat land. Mitri Raheb tillhör den krympande kristna kyrkan i Betlehem, på Västbanken, i Israel och Palestina – i hela Mellanöstern. Kanske hör han och vännerna i den församling där han är präst till de sista som läser om Jesu liv i ett ockuperat land och själva är där. Det palestinska folket har levt under en lång rad främmande härskare, men ingen av dem har lyckats hålla sig kvar vid makten.

Vardagsikoner

Författare: : J. Peter Södergård
ISBN: 978-91-526-3451-6
Utgivning: 6 februari 2015, Verbum
Webbpris: 93 kronor

Vardagsikoner är en fastevandring i bokform och i sorg och glädje, kors och uppståndelse.

J. Peter Södergård berättar om några av sina egna vardagsikoner, Elin och Albert: som genom sitt sätt att vara visade den tolvårige Peter vad det innebär att leva i tacksamhet. Erik, Peters egen son, som har grav infantil autism. Och studiekamraterna som sprang med till skärtorsdagsmässan.

Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén har skrivit bokens förord, och för varje såld bok går tio kronor till Svenska kyrkans fasteinsamling. Vardagsikoner är den tredje boken i serien Ärkebiskopens fastebok.Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28