Kvinnor bakom kameran är en lika gammal företeelse som fototekniken själv. När fotokonsten utvecklades under 1800-talet var yrket fotograf inte traditionellt bundet till någon könsroll och de kvinnliga fotograferna var många. På söndag den 13 oktober kommer Eva Dahlman till Vänersborgs museum för att berätta om kvinnorna bakom kameran.

Har du hört talas om Maja Åström, Dagmar Eriksén, Rosalie Sjöman, Ida Ekelund eller Nanna Johansson? Inte? Dessa fem personer var några av de främsta kvinnliga fotograferna i Sverige under 1800-talet. Kvinnornas roll i fotografins historia är långt större än den plats de getts i historieskrivningen, men en förändring är på gång.

Vänersborgs tidiga fotoindustri
Det allra första fotografiet som togs i Vänersborg är från 1844. Då var fototekniken en dyr och ganska komplicerad historia. Fotograferna reste från plats till plats och tog framförallt porträttbilder. Efterhand utvecklades tekniken och blev mindre kostsam, vilket gjorde att många hade råd att gå till fotografen och föreviga sig. I Vänersborgs museums samlingar finns många porträtt från slutet av 1800-talet – och säkert även i folks privata fotoalbum.

1860 öppnade Vänersborgs första fotoateljé, av Olle Presto, och den följdes snart av andra. Att vara fotograf var ett nytt och oprövat yrke, ett yrke som därför var könsneutralt och många kvinnor slog sig in på fotografbanan.

– Vi vet att de har arbetat som assistenter och fotografer i ateljéerna, de står som ateljéägare och ibland som kringresande fotografer, men vi vet oftast väldigt lite om dessa kvinnor. Därför är det extra roligt att museet får besök av fotohistorikern Eva Dahlman, säger Greta Åberg, pedagog på Vänersborgs museum.

Kvinnor bakom kameran och gamla selfies
Eva Dahlman är fotohistoriker, etnolog och vice ordförande i Centrum för fotografi. Hon har arbetat med de fotografiska samlingarna på Nordiska museet och Kungliga biblioteket och publicerat en rad artiklar i fotohistoriska ämnen. Tillsammans med Magnus Bremmer och Björn Axel Johansson är Eva Dahlman nu aktuell med boken Kvinnor bakom kameran. Hon kommer i sitt föredrag att visa ett rikt urval av tidiga fotografier och även berätta om bokprojektet.

– En av de finaste bilderna vi har tycker jag är den som visar två kvinnor i K o A Vikners fotoateljé i Vänersborg, någon gång kring sekelskiftet. Den ena kvinnan har riktat kameran mot spegeln, så hennes tanke har nog varit att ta någon form av självporträtt, en selfie helt enkelt, säger Greta Åberg.

Föredraget görs i samverkan med Studiefrämjandet.

Tid: söndagen 13 oktober kl. 15.00
Plats: Vänersborgs museum
Inträde: 60 kronor

Kontaktperson:
Greta Åberg
Telefon: 0700 824058
Mail: greta.aberg@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.


Bifogade filer

 VGR18-VA22908
Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45