Hyresgästföreningen och Micasa Fastigheter har kommit överens om hyresnivåerna för 2017.

Hyresnivån för bostäder höjs, som högst med 0,85 procent och som lägst med 0,40 procent, från och med 1 januari 2017. I snitt handlar höjningen om mellan 30 och 40 kronor per lägenhet.


Micasa Fastigheter i Stockholm AB, dotterbolag till Stockholms Stadshus AB, är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar ca 125 fastigheter om drygt 1 miljon kvadratmeter. Omsättningen är cirka 1 miljard kronor.


Kontakt


Karl Frisell

chef nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.

karl.frisell@micasa.se

+46 8 508 360 00

+46 8 508 360 90

Maria Mannerholm

VD Micasa Fastigheter

maria.mannerholm@micasa.se

+46 8 50836000

+46 8 50836010