Fotograf/Källa: wikimedia

Mer än 600 000 Stockholmare köar för att få en hyreslägenhet. Det är ett marknadsmisslyckande som för tankarna till kön för att köpa en bil i det forna DDR. Men det handlar inte om en verklig brist, menar partiet Medborgerlig Samling.

Situationen på Stockholms bostadsmarknad är hårt ansträngd till följd av den stora inflyttningen från andra delar av landet och från utlandet. En stor anledning är olika hinder för ett byggande som är anpassat efter det som nyinflyttade vill ha och är beredda att betala för. Det handlar om upptrissade markpriser, byggnadstekniska regleringar, otillräcklig infrastruktur – behovet av förändring är stort. Samtidigt gör hyresregleringen att de som är beredda att betala en högre hyra har ett sämre utbud av bostäder eftersom det inte blir ekonomiskt hållbart att bygga.

– Det är en situation som är exceptionell, jämfört med andra stora städer. Hyresregleringen måste avvecklas, men i sådan takt och på ett sådant sätt att människor inte drabbas av orimliga konsekvenser, säger Fredrik Clementz, ordförande för Medborgerlig Samlings Stockholmsdistrikt.

Bostadskön handlar även om en bristande flexibilitet på bostadsmarknaden. Människor har inte möjlighet att flytta när deras livssituation förändras och de skulle vilja ha en annan bostad.

- Den så kallade flyttskatten har bidragit till inlåsningseffekter som hindrar människor från att byta ner sig till en mindre eller billigare bostad. När regleringarna på bostadsmarknaden har avvecklats kommer Stockholm få en fungerande bostadsmarknad, på samma sätt som andra jämförbara städer och bostadskön kommer bara vara ett minne om en misslyckad bostadspolitik, säger Lennart Göranson, kandidat till kommunfullmäktige i Stockholm.

Om Medborgerlig Samling

Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti som i valet 2018 kandiderar till riksdagen, Stockholms läns landstingsfullmäktige och Stockholms stads kommunfullmäktige.

För mer information:

Fredrik Clementz 070-999 52 36

Lennart Göranson 070-885 27 77Medborgerlig Samling (MED) är ett liberalkonservativt parti. Vi driver en liberal ekonomisk politik och har en liberal syn på individens rättigheter och skyldigheter samtidigt som vi har en konservativ syn på samhället och kulturen. Medborgerlig Samling tar utgångspunkt i individens frihet och ser med förfäran på den klåfingrighet som politiker ofta ägnar sig åt. Vi anser att samhället ska skapas av medborgarna med grund i tillit, lojalitet och tradition och vi avvisar utopiska projekt.


Kontakt


Ilan Sadé

Partiordförande

ilan.sade@medborgerligsamling.se

070-7878344